Weervaan

Een windvaan is een instrument om de richting van de wind mee te bepalen.
Het bestaat meestal uit een metalen plaatje dat vrij beweegbaar is om een verticale as.
Het plaatje heeft aan de ene zijde een groter oppervlak en aan de andere zijde een spits wijzende gedeelte. De windvaan wordt op een hoge plek geplaatst en zal door de wind in een bepaalde richting worden gedraaid, de windrichting.
Om het wat mooier te maken krijgt het plaatje een vorm, meestal die van een haan. Vandaar de naam weerhaan. Onder  de wijzer is vaak een liggend kruis aangebracht, waaraan de richting kan worden afgelezen: noord, oost, west en zuidwest.
Er  zijn ook windwijzers die elektronisch uitgelezen kunnen worden.