Rijp

Rijp komt, net als mist, vaak voor bij heldere nachten wanneer de grond door de afwezigheid van wolken in een snel tempo warmte kan uitstralen waardoor de temperatuur sterk daalt. Wil er rijp gevormd worden moet de temperatuur tot onder het vriespunt dalen.
Echte rijp, die bekend staat als witte rijp, ontstaat wanneer een dunne laag vochtige lucht bij de afkoelt tot beneden het vriespunt en er direct ijskristallen worden gevormd zonde r dat er eerst condensatie tot dauwdruppels plaats vindt. , Deze kristallen zullen koude oppervlakken, zoals grassen, bladeren, spinnenwebben, stenen, bedekken.
Soms is de rijp zo dik dat dit voor sneeuw wordt aangezien.