Psychrometer

Een psychrometer is een instrument waarmee de luchtvochtigheid wordt gemeten.
Hij bestaat uit twee thermometers. Van één van de thermometers wordt het vloeistofreservoir met een vochtig lapje of kousje nat gehouden. Dit wordt ook wel de natte-bolthermometer genoemd en wijs meestal lager aan dan de droger thermometer. Dit komtomdat het water van het kousje verdampt. De hiervoor benodigde warmte is een maat voor de vochtigheidsgraad. Hoe droger de lucht hoe groter het temperatuurverschil tussen de natte en droge thermometer.Uit een tabel kan op grond van de gemeten temperatuurverschillen de vochtigheid worden afgelezen.

                

Verschiltemperatuur tussen de natte en droge thermometer graden Celsius

T
e
m
p
e
r
a
t
u
u
r

d
r
o
g
e

t
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r

g
r
a
d
e
n

C
e
l
s
i
u
s

 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
6                                            
7                                            
8                                            
9                                            
10                                            
11                                            
12                                            
13                                            
14                                            
15                                            
16                                            
17                                            
18                                            
19                                            
20                                            
21                                            
22                                            
23                                            
24                                            
25                                            
26                                            
27                                            
28                                            
29                                            
30                                            
31                                            
32                                            
33                                            
34                                            
35