Noordelijk halfrond

 

Het noordelijk halfrond is het deel van de aarde, dat ligt tussen de evenaar en de Noordpool.
De meeste werelddelen, met uitzondering van Australië en Antarctica, liggen geheel of gedeeltelijk op het noordelijk halfrond. Afrika en Zuid-Amerika liggen voor een gedeelte op het zuidelijk halfrond en de Indonesische eilanden zijn het enige deel van Azië dat ten zuiden van de evenaar ligt. Nederland maakt deel uit van het noordelijk halfrond.Het noordelijk halfrond is dan ook veel drukker bevolkt dan het zuidelijk halfrond.
Op het noordelijk halfrond zijn de seizoenen tegengesteld aan die op het zuidelijk halfrond. De zomer begint hier op of rond 21 juni, de dag die ten noorden van de Kreeftskeerkring de langste dag van het jaar is. De kortste dag en het begin van de winter is om en nabij 22 december.
Op het noordelijk halfrond staat de zon ’s middags, behalve in het gebied tussen de Kreeftskeerkring en de evenaar wanneer het zomer is, altijd in het zuiden. De aarde draait schijnbaar van rechts naar links gedurende de dag, dit in tegenstelling tot op het zuidelijk halfrond.

De wind is niet noord, maar noordoost op het noordelijk halfrond. De luchtstroming het als het ware een draaiing ondergaan naar rechts. Buys Ballot baseerde hierop zijn befaamde wet (de wind waait van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied, met een afwijking naar rechts als je op het noordelijk halfrond bent, door de draaiing van de aarde, oftewel als je op het noordelijk halfrond met je rug naar de wind staat, bevindt een hogedrukgebied zich rechts van je en een lage drukgebied links).