Hagel

Hagel is een bui van ronde of onregelmatige gevormde stukjes ijs die in een cumulonibuswolk zijn ontstaan.
Deze hagelstenen zijn begonnen als kleine ijsdeeltjes of bevroren regendruppels die binnen de wolk in stijgwinden terecht zijn gekomen.
Tijdens het opstijgen, groeien de deeltjes aan door water aan hun oppervlak te verzamelen. Hoe groot ze daarbij worden hangt af van de kracht van de stijgwinden en de hoeveelheid water in de wolk.
Soms gaan de hagelstenen zelfs een paar keer op en neer door de wolk, waarbij er telkens laagjes doorzichtig en ondoorzichtig ijs worden afgezet.
Uiteindelijk worden ze zo zwaar dat ze niet meer door de stijgwinden kunnen tegengehouden en vallen ze uit een wolk.
De meeste hagelstenen zijn kleiner dan 25 mm, maar ze kunnen wel 150 mm groot worden. De allergrootste hagelstenen worden gevormd door supercellen, waarin uitzonderlijke sterke stijgende stromen voorkomen.
Deze supercellen kunnen verwoestende hagelstormen veroorzaken met grote materiële schade en menselijk letsel.
Er zijn hagelstenen zo groot als grapefruits waargenomen.
De grootste hagelsteen die ooit is geregistreerd woog 1 kg (Bangladesh).