Baroscoop stormglas

De baroscoop of stormglas in  onlosmakelijk  verbonden met kapitein  en meteoroloog Fitzory. Het was een doorn in zijn oog dat er zoveel zeelieden omkwamen door onverwachtse stormen. Fitzory zorgde ervoor dat er op elk schip en haven een barometer (stormglas) kwam te hangen. Het stormglas was zeer omstreden volgens andere wetenschappers. Hoe kon deze barometer werken terwijl deze hermetisch was afgesloten. Volgens Fitzory werkte dit instrument op de statische elektriciteit van de luchtHet stormglas een glazen buis van ongeveer 15 cm lang en heeft een diameter van enkele centimeters.
Deze buis is gevuld met een oplossing van kamfer, alcohol en water en nog enkele andere chemicaliën.
Aan de gedragingen van de kristallen kan men zien welk weer het wordt. De kristallen kunnen gaan drijven, blijven zweven of dalen in, hieruit kan men dan conclusies trekken.
Ook de temperatuur heeft hier invloed op. Bij een verwarming van 40 ˚C verdwijnen de kristallen en bij zien we de kristallen terug komen en worden zelfs talrijker en bij felle koudeontstaan er meer kristallen. Het verschil in structuur ontstaat enkel door snelle temperatuurverschillen. De wijzigingen in de kristallen zijn niet zondanig dat er echt correcte weersvoorspellingen mee gemaakt kunnen worden.

                 De oude weersindicaties die bij verschillende kristallen gegeven werden:

Heldere vloeistof mooi weer
Kristalllen op de bodem vorst in de winter
Troebele vloeistof met kleine kristallen onweer
Grote vlokken drukkend weer, bewolkte hemel
Draadvorming boven in vloeistof winderig weer
Kleine puntjes vochtig weer, mist
Stijgende vlokken die blijven hangen wind in de hogere regionen tot storm
Kleine kristallen in de winter mooi weer, zon