Anemometer

Een anemometer of windmeter is een meetinstrument dat de windsnelheid kan meten.
Dit instrument werd in 1846 werd geïntroduceerd door de Ierse astronoom Thomas Romney Robinson. Het is een ronddraaiend molentje met drie of vier halve bollen (cups) die met stangetjes aan een draaibare as zijn bevestigd. De as staat ongeveer haaks op de richting van de meten wind. De halve bollen zijn van binnen hol. De wind oefent op de holle zijde meer kracht uit dan op de bolle zijde, waardoor het molentje door de wind in beweging komt.
Uit de omwentelingssnelheid kan de snelheid van de wind worden afgeleid.
Windmeters moeten eigenlijk zo geplaatst worden dat ze geen last hebben van andere objecten, dus op open velden op ongeveer 10 meter hoogte.