Informatie

KNMI Informatie
U kunt hier klikken voor de link

Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Het KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De impact van gevaarlijk weer is het uitgangspunt voor de waarschuwingen. Met algemene adviezen wil het KNMI de impact van gevaarlijk weer beperken.

Meteogroup Informatie
U kunt hier klikken voor de link  

Op de kaart staan de waarschuwingen voor extreem weer en andere nuttige weersinformatie voor Nederland. De kleuren laten zien op welke plaatsen of in welke gebieden in Nederland extreem weer, zoals storm, zware neerslag, onweer of ijzel te verwachten is. Bovendien wordt op een overzichtelijke manier duidelijk waar met extreme temperaturen of gladheid in Nederland rekening gehouden dient te worden.

Estofex Informatie
U kunt hier klikken voor de link

Estofex maakt gebruik van dreigingsniveaus om de omvang van de dreiging van hagel, zware windstoten, tornado's en overmatige neerslag te communiceren. Bedreigingsniveaus worden afgegeven op basis van de geschatte kans op zwaar weer als gevolg van convectieve stormen. Een storm wordt als ernstig of uiterst ernstig beschouwd wanneer deze gepaard gaat met een of meerdere fenomenen die aan de onderstaande criteria voldoen.

Zonkracht Informatie
U kunt hier klikken voor de link

Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV

Pollen Informatie
U kunt hier klikken voor de link

Ook in het najaar kunnen er klachten optreden die lijken op hooikoorts. Van een beperkt aantal planten komt nog pollen vrij in de lucht. Het kruid Alsemambrosia kan lokaal voor overlast zorgen en deze plant wordt dan ook door de NVWA bestreden. Ceders, statige bomen in parken en grote tuinen, vaak bij kerken en kloosters aangeplant, bloeien in de herfst en geven dan lokaal veel geelkleurig pollen af. Dit pollen is matig allergeen.

Weergegevens worden gebruikt van Weerplaza & Knmi & MeteoGroup & Pollen nieuws
Hier voor is een reden wij weeramateurs hebben geen eigen weerkaarten.
en niet de software om dit te kunnen maken we zijn erg blij dat wij deze kaarten mogen gebruiken op de website uiteraad wel met de bron van weerplaza.nl en het knmi.nl en Meteogroup.nl en Pollennieuws.nl